Regnskapsføring

Våre tjenester bidrar til økt lønnsomhet.

​Vårt tilbud på regnskapstjenester skal gi deg gode og hensiktsmessige verktøy slik at du blir bedre i stand til å planlegge, styre og evaluere din virksomhet.

Våre tjenester innen regnskap omfatter:

  •  løpende regnskapsførsel med forståelige rapporter så ofte du selv ønsker det
  • avstemming og dokumentasjon
  • rapportering
  • årsoppgjør og selvangivelsesdokumenter
  • andre offentlige oppgaver
  • budsjett og analyser

Regnskapsbistand AS leverer fremtidsrettede løsninger tilpasset ditt behov. Våre regnskapstjenester kan utføres både hos oss og/eller i din virksomhet – slik at du kan konsentrere deg om din kjernevirksomhet og bruke tiden din på å øke lønnsomheten for deg og din virksomhet.