Lønn

Regnskapsbistand AS tilbyr effektiv lønnsutbetaling.

Våre tjenester innen lønn omfatter: ​

  • Lønnsgrunnlag og utkjøring av lønnslipper
  • Konteringslister pr. konto, avdeling og ev. prosjekt
  • Utbetalingslister til bank, postgiro og/eller kasse​
  • Periodevis oppgjør for skattetrekk og arbeidsgiveravgift
  • Feriepenger
  • Lønns- og trekkopgaver pr. 31.12
  • Andre rapporter og oppgjørslister etter behov


Regnskapsbistand as lønnssystem dekker behovet for en effektiv lønnsutbetaling. Lønnssystemet oppfyller de krav som myndighetene og bransjeorganisasjonene setter til rapportering. Tjenestene omfatter i tillegg til ordinære lønnstjenester bistand til ansettelsesavtaler, sykefraværsstatistikker m.v.