Konfidensialitet

Som kunde av regnskapsbistand skal du vite at alle våre ansatte har full tausehetsplikt vedrørende forhold vi får kjennskap til vedrørende ditt kundeforhold.

Regnskapsbistand as var også først ute i markedet med vår UNIKE garantiordning. Dersom DU sørger for å levere fullstendig materiell til oss innen oppgitte tidsfrister vil vi dekke eventuelle forsinkelsesgebyrer og renter til det offentlige.

​I tillegg har vi alle lovpålagte forsikringsordninger, samt utvidet formuesskadeforsikring, underslagsforsikring slik at dersom det skulle behov for det vil dine krav være tilstrekkelig sikret. I de over 40 år regnskapsbistand as har eksistert har vi enda ikke hatt behov for å benytte oss av noen av forsikringsordningene.